top of page
Glassmaleri.jpeg

MER ENN ET BEDEHUS

Mandag 5. desember 1977

 

Sprengfullt i salene under åpningsfesten

Det ble en merkedag for Tanangerfolket i går. Et prektig og praktisk bedehus med en nytteflate, fordelt på tre etasjer, på 670 kvadratmeter ble vigslet i nærvær av om lag 475 personer i alle aldersgrupper. Dermed er punktum satt for en sak kristenfolket i bygda har arbeidet med i 34 år, og gleden er stor over det store huset som nå kan tas i bruk i et område i sterk vekst.

 

Generalsekretær Magne Valen-Sendstad i Det Norske Misjonsselskap

«Det er Hans ord som er kjennetegnet på at Gud bor i sitt hus, enten det har katedralens eller løvhyttens preg, sa han og ønsket at det nye bedehuset måtte bli et hus der Guds ord får flytte inn i menneskehjertene.»

(utdrag fra festtalen i 1977)

 

Livets tre

På frontveggen er montert inn glassmalerier av Carlo Isachsen med livets tre som motiv.

I dag er dette kasset inn for å ha projeksjonsflate til tekst.

lovsang.jpg

VERDIER

Kristendommens etikk vektlegger nåde, tilgivelse, radikal toleranse og nestekjærlighet. Sentralt står Jesus Kristus som det perfekte etiske forbildet som den kristne burde etterfølge.

bottom of page